Gattung: Konantzia Dodson & N.Williams
Familie: Orchidaceae
Arten: 2
Vorkommen: Ekuador

Arten:

Konantzia minutiflora Dodson & N.H.Williams
Konantzia minutiflora Dodson & N.Williams